Spolek Vincúch - Vincúch

Přejít na obsah

Spolek Vincúch

Výtvarný spolek Vincúch

Oficiálně vzniklo v lednu 2006 první valnou hromadou. Neoficiálně bylo seskupení aktivní od začátku 90. let minulého století a výtvarníci se scházeli při výstavách a různých setkáních již od 60. let minulého století. Spolek svým způsobem navazuje na sdružení amatérských výtvarníků z osmdesátých let. Členové výboru se pravidelně setkávají na schůzkách, kde řeší akce Sdružení a aktuální záležitosti, všichni členové se pak potkávají před většími akcemi.
   
Sdružení se aktivně zapojuje do kulturního dění ve Valašských Kloboukách. Členové Vincúchu jsou členy Kulturní komise, podílejí se na pořádání Valašského kumštování, Valašského mikulášského jarmeku, na organizaci výstav v Galerii G a v Městském muzeu. Výtvarníci vystavují samostatně nebo na společných výstavách.
  
V roce 2008 vystavovalo 15 členů Vincúchu v Galerii Stará radnice ve Vsetíně. Při vernisáži 9. 7. 2008 měl proslov starosta Valašských Klobouk Dalibor Maniš a účastnila se i starostka Vsetína Květoslava Othová. Pan profesor Jaroslav Šanovec přednesl odborný výklad o vystavovaných dílech. O hudební doprovod se postarala Dorňákova muzika a Jaroslav Jeřábek.
   
Následující rok navštívili výtvarníci Vincúchu Senát Parlamentu České republiky. 21. 7. 2009 se konala výstava v senátu. Umělci rozmístili svá díla na stojany ve vstupní místnosti jednacího sálu, sochaři své plastiky v senátní galerii. Vernisáž měla hojnou účast, přišli i senátoři a o hudbu se postarala cimbálová muzika Vincúch a Jaroslav Jeřábek. Další den umělci svá díla zabalili a
odjeli do Děčína, kde končila další výstava sdružení Vincúch. V Děčíně vystavovali se spřáteleným výtvarnickým seskupením STO Z ledu ven. Výstava se konala v rámci Městských slavností v prostorách synagogy.

   
Před 20. mikulášským jarmekem v prosinci roku 2011 zasáhl požár část stavení Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosénka. Škoda se vyšplhala na částku asi 1,5 milionu korun. Předseda Kosénky Miroslav Janík a vedoucí ekocentra Pavlína Kolínková žádali občany a organizace o pomoc. Sdružení Vincúch se rozhodlo od 2. do 8. března 2012 uspořádat prodejní výstavu V Městském Muzeu. 2. 3. proběhla vernisáž, bylo zde 28 děl, které umělci Kosénce věnovali. Prodalo se 16 děl a na dobrou věc se vybralo 15 700Kč.
                  
Výstava Umělci Valašskokloboucka
V roce 2006 se uskutečnila velká výstava k výročí 650 let městských práv města Valašské Klobouky. K této příležitosti byla uspořádána výstava děl umělců, kteří mají vztah k Valašským Kloboukám. Výstavu uskutečnilo Sdružení valašskoklobouckých výtvarníků v sále Besedy TJ Sokol Valašské Klobouky. Chtěli tím navázat na skupinové výstavy, které ve městě probíhaly v minulých letech. „

V roce 1956 byla uskutečněna výstava u příležitosti 600 let městských práv, v roce 1978 vystavovalo na dvacet výtvarníků v tehdejším Závodním klubu Radost. Výstava dostala název Valašské Klobouky výtvarné. V letech 1980–1987 se uskutečnilo šest výstav ,amaterských‘ výtvarníků v čítárně městské knihovny. V roce 1991 byl uspořádán v Červeném domě Salon valašskoklobouckých výtvarníků.

Byla to s největší pravděpodobností nejrozsáhlejší výstava v dějinách Valašských Klobouk co do počtu umělců. Podařilo se nashromáždit díla od 46 tvůrců. To jen dokazuje, kolik nadaných výtvarníků se na Valašskokloboucku rodí.
 
U příležitosti těchto oslav Sdružení uspořádalo výtvarnou soutěž pro žáky mateřských, základních škol a osmiletého gymnázia. Témata pro soutěžící se týkala města Valašské Klobouky jeho historie a krajiny nebo účastníci mohli tvořit na téma Valašsko a jeho krajina, či o své rodné vesnici. Práce byly rozděleny do skupin, které hodnotila zvolená porota sestávající z Josefa Jeřábka, Miroslava Zvonka, Zdeňka Matyáše, Soni Zabloudilové a Jiřího Ročáka. Vítězné práce pak byly vystaveny v galerii V průjezdu na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách.

Jana Chovancová, Význam regionálního umění pro obyvatele Valašskokloboucka  (2014)
Švédsko 2012
Děčín 2009
Praha - Senát ČR 2009
 Děčín 2012
Zlín 
Galerie G Valašské Klobouky
Telč 2012
Návrat na obsah